Polityka prywatności

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Dz.U. 2018, poz. 1000 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO przedstawić Państwu informację o sposobie przetwarzania udostępnianych przez Państwa danych osobowych w ramach współpracy.

Dane osobowe udostępniane przez Państwa przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Poradnia żywieniowa re:Kreacja Natalia Haligowska ul. Krępicka 31/7, 54-018 Wrocław NIP: 8943135120. Swoje dane podajecie Państwo w sposób dobrowolny w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Szczegółowe cele oraz zakres przetwarzania danych zebrane są poniżej.

Administrator gromadzi i przechowuje dane osobowe w następującym zakresie:

 • dane podstawowe: imię, nazwisko, adres mailowy, telefon,
 • dane rozszerzone: adres, nazwa firmy, NIP,
 • dane wrażliwe: masa i wysokość ciała, płeć, obwody wybranych części ciała (ramię, klatka piersiowa, udo, talia, brzuch, biodra), wartości analizy składu ciała (zawartość komponentu tłuszczowego, mięśniowego, wody), stan zdrowia pacjenta oraz historia choroby wśród najbliższych krewnych, poziom aktywności fizycznej, preferencje dotyczące przygotowywanych i spożywanych produktów i potraw, jadłospis, praca, styl życia oraz pozostałe, uzyskane na podstawie wywiadu żywieniowego oraz dzienniczka bieżącego notowania.

Administrator danych osobowych przetwarza udostępniane przez Państwa dane osobowe (podstawowe – P; rozszerzone – R; wrażliwe -W) w celu:

 • P – zapisu na newsletter,
 • P – zapis i udział w warsztatach/kursach/szkoleniach/webinarach
 • P – zapisu na konsultację żywieniową odbywającą się stacjonarnie oraz online z użyciem komunikatora, maila oraz oprogramowania Skype,
 • P – zapewnienia możliwości komentowania treści na stronie www.rekreacjanh.com,
 • P i R – obsługa płatności i systemu fakturowania,
 • W – wykonania analizy składu ciała,
 • W – wykonania usługi, jaką jest konsultacja żywieniowa, jadłospis, modyfikacje dzienniczka żywieniowego, przygotowanie zaleceń i ogólnych wskazówek postępowania oraz wizyta kontrolna.

Administrator danych osobowych zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z zasadami zachowania poufności, które przewidują:

 • zachowanie w tajemnicy wszystkich danych osobowych, informacji oraz dokumentów otrzymanych od Państwa również droga elektroniczną,
 • ochronę Państwa danych przed ich udostępnieniem, wykorzystaniem lub ujawnieniem bez uzyskania pisemnej zgody w innym celu, niż przewidziany w ramach współpracy. Wyjątek stanowi konieczność ujawnienia posiadanych informacji w przypadku sytuacji regulowanych przez obowiązujące przepisy prawa,
 • obowiązek zabezpieczenia uzyskanych danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,w celu zapewnienia adekwatnego stopnia bezpieczeństwa, odpowiadającego ryzyku związanemu z przetwarzaniem informacji, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia oraz przepisach prawa krajowego.

Dane osobowe udostępniane przez Państwa przetwarzane oraz przechowywane są przez Administratora z należytą starannością i mogą być udostępniane podmiotom, z którymi administrator podejmuje współpracę, jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania usług. Poniżej zebrano dane wyżej wymienionych podmiotów oraz cel udostępnienia danych:

 • Katarzyna Skowrońska ul. Łęczycka, nr 4, lok. 3, 53-632 Wrocław, NIP 8971596809 REGON 932890305 – prowadzenie usług z zakresu księgowości,
 • BrainSHARE IT sp. z o.o. Conrada 51, 31-357 Kraków, KRS 0000408077, NIP 5130231812, REGON 122469952 – usługi z zakresu faktoringu,
 • Mad Ventures Patryk Kozioł ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 5381753991, REGON 142506494 – hosting strony, przez który należy rozumieć przechowywanie danych na serwerze,
 • Aura Group Dagmara Perek ul. Wiosenna 15, 53-017 Wrocław, NIP 8992478297, REGON 022021692 – stworzenie jadłospisu z wykorzystaniem oprogramowania DietetykPro,
 • The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA – wysyłanie newslettera,
 • mBank – obsługa płatności online.

Informacje udostępniane wyżej wymienionym podmiotom, przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami prawa.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mają Państwo prawo do:

 • dostępu do podanych danych osobowych, w ramach którego mam obowiązek poinformować Państwa o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych. 
 • żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Pytania oraz zgłoszenia można kierować pisemnie, wysyłając wiadomość mailową na adres: rekreacjanh@gmail.com.